Pravilnik

 

1. Sadržaj usluge

Polovniautomobilioglasi.com sajt je isključivo vlasništva GestionaleAuto.com Srl-a, talijanske tvrtke, specijalizirane za informatičke napredne usluge u domenu web marketinga, sa sjedištem u Viale Asiago 113 – Bassano del Grappa (VI) – Italia.

Pomoću ovog sajta GestionaleAuto.com Srl stavlja korisnicima (privatnim licima i tvrtkama) na raspolaganje jednu novu uslugu koja im omogućuje da konsultiraju online oglase talijanskih preprodavatelja koji žele prodavati sopstvena vozila izravno na hrvatsko trzište. Usluga takodjer omogućuje oglašivačima i zainteresiranim korisnicima da stupe medjusosobno u kontakt da bi okončali kupoprodaju.

2. Vlasništvo platforme

GestionaleAuto.com Srl je jedini vlasnik web platforme, preko koje se pruža usluga, kao i svih prava koja se tiču platforme i koja proističu od upotrebe nje same.

3. Primenjivost uvjeta

Opći Uvjeti Usluge se primjenjuju na korisnike koji koriste uslugu konsultiranja oglasa.

4. Način korištenja Usluge

Korištenje Usluge smatrat će se samo po sebi za prihvaćanje navedenih općih uvjeta. Korištenje Usluge je besplatno i omogućuje slobodan pristup oglasima. Svi kontakti uspostavljeni izmedju korisnika, uključujući i kupnju, razmijenu informacija, dostavu i način plaćanja dobara ili usluga, odvijat će se izričito medju korisnicima a da GestionaleAuto.com S.r.l ne učestvuje u tome.

5. Odgovornost korisnika

Korisnik je potpuno i isključivo odgovoran za upotrebu Usluge i stoga je jedini garant i odgovoran za dobra i usluge koje nudi preko ove Usluge, kao i za ispravnost, komplijetnost i legalnost oglasa, a i za sopstvijeno ponašanje u okviru kontakata korisnika, uključujući i korišćenje eventualnih marki. Korisnik takodjer garantira dostupnost i vlasništvo stvari koje oglašava putem ove usluge.

6. Ograničenje odgovornosti

GestionaleAuto.com Srl ne jamči o sadržaju, potpunosti i točnosti objavljenih oglasa, niti u vezi sa objavljenim podacima, niti sa brojem i kvalitetom rezultata dobijenih ovom Uslugom.

7. Ograničenja u pružanju usluga

GestionaleAuto.com S.r.l. zadržava pravo na izmjenu, obustavu ili prekid Usluge u potpunosti ili djelimično bez obavijesti, ili na promijenu pravila same Usluge. Nadalje, ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu nemogućnost pružanja usluge iz ovog ugovora zbog neispravnosti elektronskih sredstava komunikacije.

8. Jurisdikcija, mjerodavno pravo i nadležni sud

Odnos između Polovniautomobilioglasi.com i korisnika uređeni su talijanskim zakonom i jurisdikcijom, prema kojima će se tumačiti i opšti uvjeti. Osim ako nije predviđeno zakonskim normama koje se ne mogu derogirati, sud u Padovi će imati isključivu nadležnost u rešavanju svakog spora Općih Uvjeta i odnosa regulasanih istim.